Bàn trang điểm gỗ – TĐ02

34 18 Bàn trang điểm gỗ   TĐ02

Kiểu     Hiện đại
Chất liệu     Gỗ pơmu
Màu sắc     Nâu
Kích thước bàn (mm)     1560 x 860 x 395

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>